A
A
AЗдравей!
За мен е голямо удоволствие да ти представя
концепцията на сайта quantumspace.xyz.
Буквално погледнато това е портал,
който свързва квантовите перспективи с третото измерение.
Виртуално онлайн пространство ـ пресечна точка на
вълшебна музика и квантово познание,
вплетени в интуитивен творчески акт
между човека и заобикалящата го среда.
Природата се явява огледало ـ външно проявление
на вътрешните енергийни същности на душата.
Тя бива заснета по начин, по който да изпъкват
структурите и текстурите на нейния символен визуален език.
Вглеждането в натуралните комбинации от цветове, форми и ритъм
дава възможност по естествен път да се пробужда заложеното в нас познание и
да се създават дълбоки извисяващи преживявания.

Проектът Quantum Space е насочен и към изследването и осъзнаването
на квантовите(мултиـизмерни) принципи на Вселената.
Чрез съзнателното взаимодействие с тях,
те могат да бъдат илюстрирани,
така че да се прояви техният потенциал като творящи реалността ни инструменти.
По този начин може да бъде доказана и централната роля на всеки един човек
по отношение на това, което му се случва по време на пребиваването му в този свят.
С други думи: състоянието на съзнанието на наблюдавящия
съـтворява/причинява проявленията във външната му среда,
отразявайки субективната му моментна перспектива/вибрация.

Тематиката е изключително фундаментална и дълбока,
затова информацията се разгръща постепенно пред мен.
На този сайт ще я споделям по възможно найـпрост и красив начин,
така че да вдъхновявам и много други да опознават базисните закони на битието.
Едно от основните ми намерения е да се свързвам и с останалите същества,
които работят в такива посоки,
за да си партнираме по пътя към нашите общи цели.
И нека бъде невероятно общото ни приключение на планетата Земя.

.
.
.
.