A
A
AПриродата в нашия свят е
своеобразно огледало,
символ на нашата физическа същност ـ
на нашата временна форма.
И опознавайки природните явления,
ние се вглеждаме в себе си.

Земята е нашата майка.
А Духът е нашият баща.

Той се вселява в земните форми,
изпълвайки ги със съзнание и светлина.

Действителността, в която съществуваме,
както и Човекът, сам по себе си,
може да се каже, че са Квантово Пространство ـ 
изградени са от огромен брой пластове.
Нещо повече ـ всеки човек съдържа в себе си безкраен потенциал
и пряка взаимовръзка със силите създаващи ″неговия свят″.
В това осъзнаване се крие еволюционна стъпка за човечеството.

Затова реших да изследвам обективните принципи
на заобикалящата ни реалност,
и да взаимодействам с тях,
така че да разкривам техния потенциал,
съответно и този на човека.

Всеки от нас,
освен съзнателната си моментна личност, наречена Аз,
има и Свръх ـ Аз⁄Висш Аз,
който представлява безсмъртната, прераждаща се безброй пъти Душа.
И ʺигратаʺ на Аза е да осъзнава и да се идентифицира с тази част в себе си,
да има доверие в нея
и да я следва.
Защото тя е нашата най ـ дълбока същност.

Душата съдържа и невероятно количество знания и умения,
както и по­­ ـ висока перспектива във всеки миг.
Азът винаги е подкрепян
в своите намерения.
Той играе.
А Душата и Вселената,
непрестанно общуват с него
и го напътстват в посоката, която сам избира,
посредством интуицията
и найـвече ـ 
чрез емоциите в сърцето.

Quantum Space
е концептуален проект, чиито основни намерения са:

→ да Изследва мулти ـ измерната реалност на Земята,
чрез наблюдение на различни необикновени проявления

→ да Прилага познанието за вселенските квантови закони,
по начин, по който да ги прави видими и да ги споделя

→ да Трансформира страстта ми към музиката, природата и квантовото познание,
в инструмент и призвание, насочени към еволюцията на съзнанието

→ да Създава всевъзможни преживявания и продукти,
които повишават вибрациите на преживяващите ги,
както и тяхната съзнателност относно действителността и нейните закономерности

→ да Комбинира визуалния език с музикалния,
така че да води, по един естествен път,
към влизане в приятни необикновени състояния на съзнанието

→ да Разпространява високоـвибрационни визии,
както и музики с дълбочина и изящни мелодии

→ да Изразява възхищението ми от природата и вселенските принципи,
както и от музиката, на конкретните музиканти

→ да Бъде символ за проект⁄творчество с ясна Квантова насоченост ـ
съзнателно сътворчество ـ взаимодействие между аза, свръх аза и квантовото пространство,
което наричам квантово творчество

Онлайн порталът е изграден от Quaxen Web Studio.

.
.
.
.